Chuỗi Cà Phê

Chuỗi Cà Phê

Bám sát hơi thở của thời đại với những mẫu thiết kế quán cà phê đa phong cách, bắt nhịp xu hướng chung của Thế giới...

SAIGON PRINCE CAFÉ

SAIGON PRINCE CAFÉ

Giá: 280 Triệu

Diện tích: 180m2

Địa chỉ: Quận 1

SAIGON COFFEE CLUB

SAIGON COFFEE CLUB

Giá: 300 Triệu

Diện tích: 200m2

Địa chỉ: 200m2

SAIGON MARKET COFFEE

SAIGON MARKET COFFEE

Giá: 250 Triệu

Diện tích: 120m2

Địa chỉ: Quận 10

STOP COFFEE GO

STOP COFFEE GO

Giá: 200 Triệu

Diện tích: 100m2

Địa chỉ: Tân Bình

THE KAFÉ

THE KAFÉ

Giá: 300 Triệu

Diện tích: 150m2

Địa chỉ: Quận 1

LE BIÈRE

LE BIÈRE

Giá: 625 Triệu

Diện tích: 250m2

Địa chỉ: Quận 1

Đăng Ký Thiết Kế